Regional Marketing Manager – The Netherlands (m/f/x)

Permanent employee, Full-time · Amsterdam, Netherlands

Read job description in:
Jouw taken

Als Regional Marketing Manager kom je ons groeiende Marketing team versterken en ben je verantwoordelijk voor onze marketing activiteiten voor de Nederlandse markt. Als de eerste marketeer voor de Nederlandse regio geef je vorm aan Circula's strategie in jouw regio en werk je nauw samen met ons Nederlandse expansie team.

Als je een ondernemende geest hebt en de Nederlandse markt door en door kent, dan kijken we ernaar uit om je te leren kennen!

Je rapporteert rechtstreeks aan de VP Marketing:

 • Je bent de belangrijkste schakel tussen het cross-functionele Nederlandse expansie team en het Marketing team 

 • Je definieert en voert een Nederland-specifiek marketingplan uit

 • Je werkt samen met de Marketing subteams (Content, Growth en Product Marketing) om onze bestaande marketinginspanningen af te stemmen op jouw markt

 • Je analyseert de Nederlandse markt, onze concurrentie en bent verantwoordelijk voor het delen van deze inzichten in het bedrijf

 • Je versterkt de merkpositionering van Circula en werkt eraan om ons als belangrijke speler in Nederland neer te zetten

Requirements

Als Regional Marketing Manager zijn samenwerking en teamwork erg belangrijk voor je, maar je kunt ook zelfstandig werken. Je passie voor het opzetten van een nieuwe markt en je ondernemende mindset, zorgen ervoor dat je jezelf en je werk blijft ontwikkelen. 

 • Je hebt enkele jaren werkervaring in regiomarketing of fieldmarketing voor de Nederlandse markt, idealiter in een SaaS-omgeving

 • Je bent een sterke communicator met zakelijk vloeiend Nederlands (C2) en een uitstekende beheersing van het Engels (nice to have: Duits)

 • Je bent gestructureerd en georganiseerd, beheert verschillende onderwerpen tegelijkertijd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van je werk om projecten succesvol uit te voeren

 • Ownership: Je neemt graag instinctief verantwoordelijkheid, jaagt initiatieven aan en zoekt proactief naar mogelijkheden voor verbetering

 • Je bent een teamplayer, die gelooft dat het helpen en ondersteunen van je teamgenoten succes zal brengen voor iedereen

 • Je hebt een talent voor coördinatie met verschillende stakeholders en werkt ook graag hands-on 

 • Je bent geïnteresseerd in onderwerpen gerelateerd aan digitalisering, software, accounting en HR

 • Nice to have: eerdere ervaring met B2B marketing; basiskennis Duits

What we offer
 • Een perfecte tijd om in te stappen: een investering van 12M na de A-series investeringsronde, internationale expansie, een snel groeiend team, weinig hiërarchie en daarmee de mogelijkheid om direct met de CEO´s te werken, goede carrière- en groeimogelijkheden - je wordt onderdeel van een team dat bouwt aan Europa’s #1 Employee Finance App!

 • Om te zorgen dat je jezelf continu verder kan ontwikkelen krijg je uitgebreide ondersteuning, daarbij is er een persoonlijk budget voor jouw Learning & Development

 • Blijf lichamelijk gezond met een Urban Sports Club lidmaatschap en kies uit 50 verschillende sport of wellness aanbiedingen

 • Een werkomgeving die flexibel met hybride werkvormen

 • Verschillende team, culturele en sport events over het hele jaar verspreid

 • Een open en cultuur-vriendelijke omgeving waar iedereen welkom is ongeachte geslacht, achtergrond of ieder ander aspect
Over ons

Circula is de #1 Employee Finance App van Europa. Onze missie is om medewerkers hun geld en tijd terug te geven. Wij combineren declaratie management met een oplossing voor gebruik van creditcards - daardoor verhogen wij de productiviteit van de medewerkers, geven geld terug aan de gebruikers en zijn een leider in het automatiseren binnen de financiële en HR wereld. Het creëren en verbijsteren van werknemers is onze obsessie.

Wij zijn niet alleen een FinTech - voor ons is het zeer belangrijk om een onderneming op te zetten van wereldklasse. We hebben meer dan 1.200 bedrijven die ons vertrouwen. Met de ondersteuning van goede VCs (Alstin Capital, Storm Ventures, Peak, Wenvest, HW Capital, Main Incubator) en hebben meer dan €20M. verzameld.

Ons team bestaat uit meer dan 90 ambitieuze talenten die graag het leven van werknemers en werkgevers makkelijker willen maken.

Bij Circula geloven we dat diversiteit en representatie de sleutel is tot het bouwen van niet alleen innovatieve producten, maar ook een werkelijk geweldige klant- en werknemerservaring. We discrimineren niet op basis van ras, religie, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of enig ander aspect. We moedigen met name People of Color (POC), mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking aan om te solliciteren. Als SaaS-bedrijf vinden we het erg belangrijk om ook vrouwen te ondersteunen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Your role

As Regional Marketing Manager, you will join our growing Marketing team and be responsible for our marketing activities for the Dutch market. As the first marketer for the Dutch region you get to shape Circula’s strategy and collaborate closely with our Dutch expansion team.

If you have an entrepreneurial spirit and know the Dutch market inside-out, we’re looking forward to getting to know you!

Reporting directly to the VP of Marketing:

 • You are the key link between the cross-functional Dutch expansion team and the Marketing team 

 • You define and execute a Netherlands-specific marketing plan

 • You collaborate with the Marketing sub-teams (Content, Growth and Product Marketing) to tailor our existing marketing efforts to your market

 • You analyse the Dutch market, our competition and are responsible for sharing these insights in the company

 • You will strengthen Circula’s brand positioning and work towards establishing us as a key player in the Netherlands

Your Qualifications

As Regional Marketing Manager, collaboration and teamwork are very important to you, but you can also work independently. Your passion for setting up a new market and your entrepreneurial mindset, means that you keep developing yourself and your work. 

 • You have several years of professional experience in regional marketing or field marketing for the Dutch market, ideally in a SaaS environment

 • You are a strong communicator with business fluent Dutch (C2) and an excellent command of English (nice to have: German)

 • You are structured and organised, managing different topics at the same time without compromising the quality of your work to execute projects successfully

 • Ownership: You like to take responsibility instinctively, driving initiatives forward and proactively look for opportunities for improvement

 • You are a teamplayer, who believes that helping and supporting your teammates will bring success for everyone

 • You have a talent for coordination with different stakeholders and also enjoy working hands-on 

 • You are interested in topics related to digitization, software, accounting, and HR

 • Nice to have: previous experience with B2B marketing; basic level of German

What we offer
 • A perfect time to join: an investment of 12M after the A-series investment round, international expansion, a fast growing team, little hierarchy and therefore the possibility to work directly with the CEOs, good career and growth opportunities - you will become part of a team that is building Europe's #1 Employee Finance App!

 • To make sure you can continuously develop, you will receive extensive support, including a personal budget for your Learning & Development

 • Stay physically healthy with an Urban Sports Club membership and choose from 50 different sport or wellness offers

 • A work environment that is flexible and offers hybrid working

 • Various team, cultural and sports events throughout the year

 • An open and culturally friendly environment where everyone is welcome regardless of gender, background or any other consideration
About us

Circula is building the #1 Employee Finance App of Europe. Our mission is to give back time and money to employees. We are combining expense management, credit cards and corporate benefits – thereby increasing productivity of employees, putting money into the pockets of our users and driving automation in the Finance and HR spaces. Creating an amazing employee experience is our obsession.

We are not just a FinTech – we deeply care about creating a world-class product and company. Today, we have more than 1,200 companies that trust us. We are backed by great VCs (Alstin Capital, Storm Ventures, Capnamic Ventures, Peak, Wenvest, HW Capital, Main Incubator) and have raised €20M so far.

We are a team of 90 ambitious talents eager to make life easier for employees and businesses alike.

At Circula, we believe that diversity and representation are key for building not only innovative products, but also a truly great customer and employee experience.  We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, gender expression, gender identity, sexual orientation, age, marital status, or any other aspect.  We particularly encourage People of Color (POC), people with a migration background and people with a disability to apply.  As a SaaS company, it is very important for us to also support women with their professional and personal development.

Your application
Thank you for considering a career at Circula GmbH. Please fill out the following form. In case you are experiencing problems with the document upload, mail your documents to jobs@circula.com.

Please upload any documents that you want to include with your application. CV and cover letter are required, and you should also attach copies of your references and certificates.

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.