Customer Success Manager - The Netherlands

Permanent employee, Full-time · Amsterdam, Netherlands

Read job description in:
Jouw taken

Als Customer Success Manager heb je een portfolio aan klanten voor wie jij het contactpunt bent van Circula. Je maakt deel uit van het Customer Success Team en rapporteert aan de Head of Operations:

 • Je bent de stem en het gezicht van Circula voor onze klanten

 • Je zorgt ervoor dat klanten de best mogelijke onboarding krijgen

 • Je bouwt een sterke business relatie op met de klanten uit je portfolio en bent een meerwaarde als je met ze in contact bent

 • Manage contract vernieuwingen en upsells, identificeer business- en groeimogelijkheden met bestaande klanten

 • Je beheert de tevredenheid van jouw klanten; monitor, rapporteer en verhoog hun tevredenheid

 • Je helpt andere teams binnen Circula te begrijpen wat jouw klanten ervaren en je herkent mogelijkheden ons producten en services te verbeteren

Requirements

Wij zoeken een generalist met een passie voor mensen, veel ambitie en de work ethic die daarbij hoort:

 • Je hebt minimaal 1,5 jaar werkervaring in Operations, Account management en/of Customer Support

 • Je hebt empathie, goede communicatie skills, een servicegerichte mentaliteit en een talent voor het bouwen en behouden van relaties

 • Ownership: Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief, bijv. je herkent problemen en lost deze zelf op

 • Gestructureerd en georganiseerd: Je zal aan verschillende onderwerpen moeten werken zonder dat de kwaliteit van je werk eronder lijdt

 • Je hebt een goed analytisch vermogen die je weet toe te passen wanneer er een beslissing over kwaliteit of kwantiteit gemaakt moet worden

 • Communicatie is een passie. Het maakt niet uit of een klant met je in het Nederlands of Engels wilt communiceren, jij hebt beide talen volledig onder de knie.

 • Nice to have: Ervaring met B2B klanten

What we offer
 • Een perfecte tijd om in te stappen: een investering van 12M na de A-series investeringsronde, internationale expansie, een snel groeiend team, weinig hiërarchie en daarmee de mogelijkheid om direct met de CEO´s te werken, goede carrière- en groeimogelijkheden - je wordt onderdeel van een team dat bouwt aan Europa’s #1 Employee Finance App!

 • Om te zorgen dat je jezelf continu verder kan ontwikkelen krijg je uitgebreide ondersteuning, daarbij is er een persoonlijk budget voor jouw Learning & Development

 • Blijf lichamelijk gezond met een Urban Sports Club lidmaatschap en kies uit 50 verschillende sport of wellness aanbiedingen

 • Een werkomgeving die flexibel met hybride werkvormen

 • Verschillende team, culturele en sport events over het hele jaar verspreid

 • Een open en cultuur-vriendelijke omgeving waar iedereen welkom is ongeachte geslacht, achtergrond of ieder ander aspect

Contact Person
Jacopo Lupo Ferrari
Over ons

Circula is de #1 Employee Finance App van Europa. Onze missie is om medewerkers hun geld en tijd terug te geven. Wij combineren declaratie management met een oplossing voor gebruik van creditcards - daardoor verhogen wij de productiviteit van de medewerkers, geven geld terug aan de gebruikers en zijn een leider in het automatiseren binnen de financiële en HR wereld. Het creëren en verbijsteren van werknemers is onze obsessie.

Wij zijn niet alleen een FinTech - voor ons is het zeer belangrijk om een onderneming op te zetten van wereldklasse. We hebben meer dan 1.200 bedrijven die ons vertrouwen. Met de ondersteuning van goede VCs (Alstin Capital, Storm Ventures, Peak, Wenvest, HW Capital, Main Incubator) en hebben meer dan €20M. verzameld.

Ons team bestaat uit meer dan 90 ambitieuze talenten die graag het leven van werknemers en werkgevers makkelijker willen maken.

Bij Circula geloven we dat diversiteit en representatie de sleutel is tot het bouwen van niet alleen innovatieve producten, maar ook een werkelijk geweldige klant- en werknemerservaring. We discrimineren niet op basis van ras, religie, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of enig ander aspect. We moedigen met name People of Color (POC), mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking aan om te solliciteren. Als SaaS-bedrijf vinden we het erg belangrijk om ook vrouwen te ondersteunen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Your role
As a Customer Success Manager you will manage a portfolio of customers and be their main point of contact at Circula. As a member of the Customer Success Team, you will report to the Head of Operations:

 • You are the face and voice of Circula when speaking to customers
 • You help onboarding new customers to Circula 
 • You build solid relationships with your portfolio of accounts and their users, adding value when you interact with them
 • You manage contract renewals and upsells, and identify opportunities to grow business with existing clients
 • You’re in charge of keeping your customers happy; you monitor, report and improve their satisfaction
 • You help the other teams at Circula understand what your customers experience, and identify opportunities to improve our products and services
 • We are looking for a generalist with a passion for people and high career ambitions - and the work ethic that goes with it:
Your Qualifications
We are looking for a generalist with a passion for people and high career ambitions - and the work ethic that goes with it:

 • You have at least 1.5 years of work experience in Operations, Account management and/or Customer Support
 • You are empathic, communicative, have a strong service mentality and an exceptional talent for building and maintain long-term relationships 
 • Ownership: You like to take responsibility instinctively, i.e. you identify problems, tackle them yourself, and put on the hat for the result
 • Structured and organized: You can work on different topics at the same time without compromising the quality of your work
 • You have very strong analytical skills and you like to apply them when dealing with qualitative and quantitative challenges
 • Communication is your passion. It does not matter if it is in Dutch or English, as you have an excellent command of both 
 • Nice to have: previous experience with B2B customers
What we offer
 • A perfect time to join: an investment of 12M after the A-series investment round, international expansion, a fast growing team, little hierarchy and therefore the possibility to work directly with the CEOs, good career and growth opportunities - you will become part of a team that is building Europe's #1 Employee Finance App!

 • To make sure you can continuously develop, you will receive extensive support, including a personal budget for your Learning & Development

 • Stay physically healthy with an Urban Sports Club membership and choose from 50 different sport or wellness offers

 • A work environment that is flexible and offers hybrid working

 • Various team, cultural and sports events throughout the year

 • An open and culturally friendly environment where everyone is welcome regardless of gender, background or any other consideration

Contact Person
Jacopo Lupo Ferrari
About us

Circula is building the #1 Employee Finance App of Europe. Our mission is to give back time and money to employees. We are combining expense management, credit cards and corporate benefits – thereby increasing productivity of employees, putting money into the pockets of our users and driving automation in the Finance and HR spaces. Creating an amazing employee experience is our obsession.

We are not just a FinTech – we deeply care about creating a world-class product and company. Today, we have more than 1,200 companies that trust us. We are backed by great VCs (Alstin Capital, Storm Ventures, Capnamic Ventures, Peak, Wenvest, HW Capital, Main Incubator) and have raised €20M so far.

We are a team of 90 ambitious talents eager to make life easier for employees and businesses alike.

At Circula, we believe that diversity and representation are key for building not only innovative products, but also a truly great customer and employee experience.  We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, gender expression, gender identity, sexual orientation, age, marital status, or any other aspect.  We particularly encourage People of Color (POC), people with a migration background and people with a disability to apply.  As a SaaS company, it is very important for us to also support women with their professional and personal development.

Your application
Thank you for considering a career at Circula GmbH. Please fill out the following form. In case you are experiencing problems with the document upload, mail your documents to jobs@circula.com.

Please upload any documents that you want to include with your application. CV and cover letter are required, and you should also attach copies of your references and certificates.

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.